Ufamo se dakle…


Ufamo se dakle, da će ovo poduzetje naći kod našeg obćinstva i kod drugih austrijskih Slavenah dovoljno odziva i podpore, da se umietniku trošak ako i ne trud naplati pa da mu se sredstvo poda, da i dalje nastavi svoju radnju, koja će nama biti na ponos i veselje. |

Pommer 1856 | Fotografične slike naših narodnih spisateljah

Carsko-kr. službene narodne novine | (11. 7. 1856.).