Oglasi: Ivan Ad. Standl


Ivan Ad. Standl,

svjetlopisac u Ilici br. 750.

preporuča visokomu plemstvu i štovanom p.n. obćinstvu svoja svjetlopisna djela, poboljšana po najnovijem načinu i najukusnije izvedena.


Digitalne preslike novina koriste se samo za istraživački rad!
© Portal Stare hrvatske novine, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, 2009.

Standlova preporuka svojih fotografskih usluga u novinama Domobran:
br. 267 (21. studenoga 1865): str. 4,
br. 270 (24. studenoga 1865): str. 4,
br. 274 (29. studenoga 1865): str. 4.