Madaya Mom | Slododna Dalmacija


Iako je Dalibor Talajić jasno naglasio moje ime kao autora njegovog portreta, još uvijek u nas postoje tiskovine koje smatraju kako to pored fotografije nije potrebno napisati!