Književni kulturni lift: Robert Gojević


Kulturni Lift (kl) je volonterski projekt čija je namjera uključivanje umjetničkog sadržaja i sadržaja o umjetnosti u kontekst svakodnevice. Projekt Kulturni Lift Jelkovec sestrinski je projekt kl–a, a odvija se u Knjižnici Jelkovec. Realizacija projekta kl Jelkovec: Iva Klak Mršić, Saša Šimpraga, tim kl–a. Grafička urednica: Petra Storić

Projekt Kulturni Lift inicirali su Jelena Pašić i Matija Kralj u zgradi u kojoj žive, a nastao je na temelju shvaćanja odgovornosti individualnog doprinosa zajednici. Njegova je namjera uključivanje umjetničkog sadržaja i sadržaja o umjetnosti u kontekst svakodnevnog života, ali i sagledavanje umjetničkog djelovanja kao sastavnog dijela svakodnevice.

 

književni kulturni lift