FIAP GOLD nagrada za kolekciju fotografija | Salon fotografije Čakovec 2017


FIAP Zlatna Medalja | kolekcija kolodij portreta | Salon fotografije Čakovec 2017 | Na ovogodišnji salon pristiglo je preko 3500 radova od 153 autora iz 37 država svijeta. | testiranje kvalitete Zlatne Medalje na udarce i ogrebotine – kvaliteta na nivou. Veliko hvala žiriu!