Dobrovoljno vatrogasno društvo u Zagrebu – najstarija fotografija


Tijekom srednjeg vijeka sve do 19. stoljeća cehovska organizacija bila je temelj vatrogastva. 1768. god. Kraljevsko vijeće Hrvatske, Slavonije i Dalmacije donijelo je prvi propis za obranu od požara na razini Hrvatske. Propis je nosio naziv: “Osnova kako bi se mogli spriječiti požari u slobodnim kraljevskim gradovima i trgovištima” i bio je poticaj i podloga za donošenje prvih akata, mjera i naredbi obrane od požara hrvatskih gradova.

Stotinjak godina kasnije, 1857. godine za područje Hrvatske propisuju se nove požarne smjernice iz Beča. Iste te godine Zagreb donosi propis za obranu od požara tzv. “Gasnik”, a Varaždin “Redarstveno požarnički red”. Prva dobrovoljna vatrogasna organizacija u Hrvatskoj osnovana je Varaždinu 17. lipnja 1864. pod nazivom “Prvi hrvatski dobrovoljni vatrogasni zbor u Varaždinu” i imala je 156 članova-osnivača. U Sisku je slično društvo osnovano 1865., u Otočcu u Lici 1868, u Ludbregu i Zagrebu 1869, a u Karlovcu i Novoj Gradiški 1871. itd.

Zanimljivu povijest i razvoj vatrogastva u Hrvatskoj možete pročitati na službenim web stranicama Hrvatske Vatrogasne Zajednice (http://www.hvz.hr/vatrogastvo-na-tlu-hrvatske/). Nažalost, iznimno je malo fotografija koje tu povijest ilustriraju, za razliku od vrlo bogate biblioteke (knjiga i dokumenta u pdf formatu dostupnih na istoj stranici). Tri zanimljive fotografije nalaze se na njihovom linku fotovremeplov (http://www.hvz.hr/fotovremeplov/), a to su fotografije koje prikazuju članove DVD Split iz 1891, slušatelje prvog vatrogasnog tečaja u Zagrebu 1891 te Odbor Hrvatsko-slavonske vatrogasne zajednice iz 1905.

Iako su se dobrovoljne vatrogasne organizacije osnivale u vrijeme kada su po Hrvatskoj već djelovali fotografski atelijeri očit je nedostatak fotografija koje bi dokumentirale to rano doba. Imao sam sreću kao kolekcionar zagrebačkih fotografija devetnaestog stoljeća doći u posjed jedne zanimljive fotografije koja me odmah privukla zbog svoje neobičnosti. Riječ je o fotografiji Ivana Standla, jednog od najpoznatijih zagrebačkih fotografa koji se nastanio i otvorio atelijer u Zagrebu 1864. godine.

Fotografija Ivana Standla prikazuje 5 vatrogasaca (u prvom planu dvojica sjede, a iza trojica stoje) s više vrsta zaštitnih kaciga koje četvorica nose na glavi, a jedan u ruci (je li možda riječ o važnijoj osobi?). Vidljivo je kako je atelijer relativno malen, a tepih prekratak za širi kadar s nekoliko osoba. U pozadini je samo jedan zastor i diskretno se naziru zidni ukrasi.

Fotografija zagrebačkih vatrogasaca snimljena je u atelijeru Ivana Standla u Ilici 747, a na poleđini kartona otisnut je znak koji je Standl koristio do 1872. godine. Budući je u Zagrebu prvo dobrovoljno vatrogasno društvo osnovano 1869 godine vjerojatno je riječ o jednoj, ako ne i prvoj fotografiji zagrebačke vatrogasne organizacije. S druge strane zasigurno je riječ o najstarijoj sačuvanoj fotografiji bilo kojeg Dobrovoljnog vatrogasnog društva u Hrvatskoj uopće.