Doznajemo iz pouzdana izvora


U Zagrebu. Doznajemo iz pouzdana izvora, da ovdiešnji risar, g. F.D. Pommer, namierava putem predplate izdati ›Album‹, gdie će topografirani biti svi izvèrstnii naši književnici. Tih slikah bit će, kako čujemo, do 15 na broju, a svakoj pojedinoj slici dodat će se životopis dotičnog književnika. Mi unapred gojimo podpunu nadu, da će hvalevriedno nastojanje i domorodna nakana vieštoga našega umietnika naći odziva i svake podpore u našega rodoljubivog obćinstva. U svoje vrieme izjavit će se pobližji uvjeti predplate i onda kanimo još koju rieč o tom poduzeću progovoriti.

Carsko-kr. službenim narodnim novinama, br. 184 (11. 8. 1855.)