Tag Archives: Dimitrije Popovic


Dimitrije Popovic


Radove Gospodina Dimitrija Popovića poznajem još iz vremena mog početnog interesa za slikarstvo i ilustraciju, prije nego li sam se školovao za slikara. Još tada postao mi je jedan od najinteresantnijih umjetnika na našoj sceni. Stoga, ne moram posebno naglašavati kolika mi je bila želja upoznati ga, a o fotografiranju […]