Petar Dabac


Prije šest godina Pero mi je na knjigu „Tošo Dabac | Zagreb tridesetih godina“ napisao posvetu:

Za Roberta od Pere (Kojeg Pere? Pere koji se pravi Tošo.) U Zagrebu, 20.XI.2009.

Pero je i danas aktualan, fotografski zabavan i pun energije, fantastično društvo za ljubitelja fotografije kakav jesam i sam. No, ono što me je neki dan posebno razveselilo bilo je Perino oduševljenje Collodion procesom, jer čak i za njega, pravog fotografskog znalca, bio je to fotografski proces koji nije do sada imao prilike vidjeti uživo. No…tu nije priči kraj jer velikodušno mi je ponudio svoju tamnu komoru na korištenje, a vjeruj te nas dvojica smo satima pričali, a sve mi se čini da bi mogli danima… Pero je stvarno iznimna osoba, Hrvatska fotografska legenda…

„Petar Dabac (Zagreb,1942.) završio je studij strojarstva, a od 1960. do 1970. radio je u ateljeu Toše Dabca. Od 1966. samostalni umjetnik, od 1970. član ULUPUH-a. U više navrata boravio na stručnom usavršavanju u inozemstvu, a i sam se godinama bavi pedagoškim radom u Hrvatskoj, Austriji i Sloveniji.
U početku snima prizore iz umjetničkog života, zatim eksperimentira s foto-grafičkim postupcima, Xerox kopijama i fotogramima.

Od 1980. vodi „Arhiv Tošo Dabac“, memorijalni galerijski prostor Toše Dabca u kojem je organizirao brojne izložbe domaćih i stranih fotografa.

Dobitnik niza strukovnih nagrada i priznanja.
Samostalno je izlagao u Zagrebu, Zadru, Samoboru, Beogradu, Ljubljani, Grazu, Milanu, Karlovcu, Mariboru, Mannheimu, Kopru, Grožnjanu, Osijeku, Novom Mestu, Leibnitzu, Bremenu, Varaždinu, a sudjelovao je i na brojnim skupnim izložbama u Hrvatskoj i inozemstvu, od europskih zemalja do Kine, Rusije i SAD.“

Petar-Dabac_Robert-Gojevic

Petar-Dabac_Polaroid_Robert-Gojevic

Petar-Dabac_Robert-Gojevic_2web

Petar-Dabac_Robert-Gojevic_3web

Petar-Dabac_Robert-Gojevic_4web

Petar-Dabac_Robert-Gojevic_5web