Robert Gojević Wet Plate Photography


Robert Gojević is an outstanding scholar of historical photographic processes on a theoretical and practical level, deeply interested in the history and appearance of the media itself, but also in the history of the world and especially Croatian photography. In his work he reinterprets various historical techniques, produces ambrotypes, ferotypes, cyanotypes, salt paper prints, albumin photographs, but also inkjet prints. His favourite genre is portrait photography, and he approaches his models the way Nadar did I; by spending as much time with them as needed to get active participation, exposing them to the lens of the camera for a few seconds, which is quite enough to inscribe the personality of the model in the portrait.

Also, Gojević is fascinated with the domestic photographic heritage and has devoted several projects to 19th century Croatian photographers: Juraj Drašković, Ivan Standl and Franjo Pommer. His interest was initially driven with sincere enthusiasm and passion for the alchemy of the historical processes of photography, so that through time, through learning and practice, it became a sense of responsibility for the Croatian photography tradition and its preservation and promotion. In that sense, his photographs represent the bridge between the past and the present, and the message they send is multi-layered. They point to the importance of individual authors and their works from the past century with their very existence, while communicating contentually the contemporary moment.

Technologically, these photographs are a combination of historical and contemporary methods, or rather, the interpretation of historical procedures with regard to the needs and possibilities of the modern age. For this reason, precisely because of the combination of traditional and contemporary Hrvoje Gržina has apostrophized them as retroavangarde.

Iva Prosoli | senior curator | The Zagreb City Museum |


Robert Gojević izuzetan je poznavatelj povijesnih fotografskih procesa na teorijskoj i praktičnoj razini, duboko zainteresiran za povijest i pojavnosti samog medija, ali i za povijest svjetske te posebice hrvatske fotografije. U svojem radu reinterpretira različite povijesne tehnike, izrađuje ambrotipije, ferotipije, cijanotipije, fotografije na slanom papiru, albuminske fotografije, ali i inkjet printove. Omiljeni žanr mu je portretna fotografija, pritom modelu pristupa na način na koji je to činio Nadar, provodeći s njim onoliko vremena koliko je potrebno da bi od njega dobio aktivno sudjelovanje, izlažući ga objektivu aparata nekoliko sekundi, što je sasvim dovoljno da se u portret upiše osobnost fotografiranog.

Ujedno, Gojević je fasciniran domaćom fotografskom baštinom te je nekoliko projekata posvetio hrvatskim fotografima 19. stoljeća: Jurju Draškoviću, Ivanu Standlu i Franji Pommeru. Njegov interes je u početku bio vođen iskrenim oduševljenjem i strašću prema alkemiji povijesnih procesa izrade fotografije, da bi s vremenom kroz učenje i praksu prerastao u osjećaj odgovornosti prema hrvatskoj fotografskoj tradiciji i njezinom očuvanju i promociji. U tom smislu, njegove fotografije predstavljaju most između prošlog i sadašnjeg vremena, a poruka koju odašilju je višeslojna. One ukazuju na važnost pojedinih autora i njihovih radova iz pretprošlog stoljeća samim svojim postojanjem dok sadržajno komuniciraju suvremeni trenutak.

Tehnološki one su spoj povijesnih i suvremenih metoda ili bolje rečeno, interpretacija povijesnih postupaka s obzirom na potrebe i mogućnosti suvremenog doba. Iz tog razloga, upravo zbog spoja tradicionalnog i suvremenog Hrvoje Gržina ih apostrofira kao retroavangardne.

Iva Prosoli | viša kustosica | Muzej grada Zagreba |


ROBERT GOJEVIĆ | rođen 1968. godine u Zagrebu gdje živi i radi. Ilustrator, slikar, grafički dizajner.

Specijalizirao se za rani fotografski proces iz sredine 19. stoljeća poznat pod imenom mokra ploča kolodija (na staklu – ambrotipija ili metalu – ferotipija) te kontakt pozitiv printeve (slani i albuminki print, cijanotipija, Van Dyke.)

Nagrađivan je fotograf s brojnim grupnim i samostalnim izložbama. Predaje i vodi radionice fotografskih tehnika iz 19. stoljeća. Kolekcionar je ranih fotografija iz sredine 19. stoljeća zagrebačkih atelijera.

Jedan je od medijski eksponiranijih fotografa u Hrvatskoj prisutan u mnogim tiskanim izdanjima, televiziji i internetu davši brojne intervjue za časopise, novine i portale. Njegove portretne fotografije često se koriste u medijima, za kataloge i knjige ili kao službene fotografije.
Organizator je nekoliko samostalnih i grupnih fotografskih izložbi te fotografskih natječaja.


 

NAGRADE:


GRUPNE IZLOŽBE:


SAMOSTALNE IZLOŽBE:

RADIONICE I PREDAVANJA:

  • 2016 | studenti Katedre za fotografiju ADU
  • 2016 | Photodays Rovinj
  • 2017 | Galerija Batana Rovinj
  • 2017 | Muzej grada Zagreba
  • 2018 | Muzej grada Koprivnice
  • 2018 | Park Maksimir (u pripremi)
  • 2019 | Gradski muzej Karlovac (u pripremi)

kemijanje za mokru kolodijsku plocu from Robert Gojević on Vimeo.